Moc empatii

„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” Antoine de Saint-Exupéry   Co to jest empatia? W słowniku psychologicznym zostało wyjaśnione zjawisko empatii jako: „1. poznawcza świadomość i rozumienie emocji oraz uczuć innej osoby. W tym sensie zasadniczym znaczeniem terminu jest intelektualne lub pojęciowe uchwycenie, zrozumienie afektu kogoś innego…